مجری طرح برق روستایی کشور از برق رسانی به تمامی روستاهای بالای 10 خانوار تا پایان سال خبرداد. در حال حاضر 580 روستای بالای 10 خانوار شناسایی شدند که به شبکه برق متصل نیستند؛

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo