محصولات

08اکتبر/15
تابلوهای کنترل پروسس

تابلوهای کنترل پروسس

مونیتورینگ و کنترل پروسس های صنعتی این سیستم عمل مونیتورینگ و کنترل اتوماتیک در قسمتهای مختلف خطوط تولید واحدهای صنعتی را با استفاده از کنترلرهای کامپیوتری PC_Based و با PLC انجام میبیشتر…

06اکتبر/15

تابلوهای فشار ضعیف ثابت و مدولار LV تا 7200A

تابلوهای برق ایستاده (سلولی ) طرح ریتال تابلوهای برق دیواری ( روکار وتو کار ) طرح ریتال تابلوهای برق بارانی ( یکطرف و دو طرف ) طرح ریتال تابلوهای برق بارانی (بیشتر…