مدیرعامل توانیر در پیام نوروزی خود گفت:سال 1395 سال تك رقمي شدن تلفات در بخش توزيع، افزايش سرمايه گذاري علي الخصوص خارجي در تمامي بخش ها، تكميل طرحهای باقيمانده، آغاز جهش در شاخص هاي مهم و اساسي صنعت برق كشور و شروع طرحهاي جديد و اساسي باشد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo