مدير امور ديسپاچينگ و فوريت هاي برق شركت توزيع نيروي برق شمال استان كرمان، مهم ترين مزاياي استفاده از آشكار سازهاي خطا را كاهش انرژي توزيع نشده، سرعت بخشيدن در عيب يابي شبكه هاي برق و كاهش مدت زمان خاموشي هاي ناخواسته عنوان كرد و گفت: عمليات پياده سازي آشكار سازهاي خطا با قابليت ارتباط مستقيم نرم افزار با گوگل ارت در سه مرحله انجام شده است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo