به گزارش برق نیوز, با توجه به افزایش مصرف انرژی برق در سیستم های سرمایشی و همچنین افزایش اوج بار مصرف در فصل تابستان، سمینارهای آموزشی مدیریت مصرف و راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی با همکاری شرکت توزیع نیروی برق استان همدان به منظور آموزش و آگاهسازی مخاطبان مختلف از جمله نمایندگان اصناف و اعضای هیئت امنا مساجد و اماکن متبرکه در روزهای یکشنبه و دوشنبه مورخ 9 و 10 خرداد ماه در شهر همدان برگزار گردید.

این گزارش می افزاید:در این سمینارها مباحثی چون معرفی ساعات اوج بار، روش های مدیریت مصرف، راهکارهای کاهش مصرف برق در بخش روشنایی و استفاده بهینه از سیستم های سرمایشی توسط کارشناسان دفتر نمایندگی سابا ارائه گردید.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo