تابلو برق چیست ؟

تابلو برق یک محفظه برای نصب و سیم بندی تجهیزات الکتریکی یا الکترونیکی است که کلید ها و قطعات کنترلی و حفاظتی و لوازم نمایشگر (ولتاژ، جریان، فرکانس، توان، کسینوس فی و …) روی آن نصب می‌شوند. همچنین تابلوهای برق جهت جلوگیری از وارد شدن شوک الکتریکی به کاربرانِ تجهیزات و حفاظت تجهیزات در برابر عوامل محیطی استفاده می‌شوند.

موقعیت نصب تابلو برق :

تابلو برق داخلی (Indoor)
تابلو برق‌هایی هستند که در فضای بسته مانند داخل سوله ها یا سالن ها و فضای بسته کارخانجات نصب می‌شود.

تابلو برق فضای باز (Outdoor)
تابلو برق‌هایی هستند که در فضای باز نصب می‌شود.

انواع تابلو برق از نظر سطح ولتاژ

تابلو برق از نظر ولتاژ به دو دسته LV(فشارضعیف) و MV(فشار متوسط) تقسیم می‌شوند.

تابلوهای LV در سطح زیر ۱۰۰۰ ولت و تابلوهای MV از ۱۰۰۰ تا ۳۶۰۰۰ ولت ساخته می‌شوند.