در ابتدای این کارگاه آموزشی مهندس میرشمس مدیردفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق یزد به ایراد سخنرانی درخصوص تاریخچه شرکت توزیع برق یزد این استان و همچنین به مصرف بهینه تجهیزات لوازم خانگی وکاهش مصرف پیک برق پرداخت.

در ادامه دبیر کل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران به ایراد سخنرانی پرداخت، دکتر انصاری در سخنان خود به سه نکتۀ اساسی اشاره نمود؛ اول این ­که با توجه­ به موقعیت برجام و تحولی که باید در صحنۀ صنعت و اقتصاد کشور ایجاد شود حرکتی نیز در بحث انرژی صورت پذیرد.

دوم آن­ که در ساختار تولید لوازم خانگی نباید فقط در محدودۀ کارخانه توجه شود بلکه باید خط تولید، نصب و راه ­اندازی و خدمات بعد از فروش آن­ ها نیز مورد توجه قرار گیرد و در چهارچوب یک اصول عملی به این موارد توجه شود و در آخر ما باید در تمام حوزۀ کار و مسئولیت با نگاه کیفیت تجهیزات پیش برویم.

مهندس زربخش مدیر دفتر آموزش و اطلاع­ رسانی سابا به ­عنوان دیگر سخنران این کارگاه آموزشی با اشاره به نهمین دورۀ برگزاری سمینار سرویس ­کاران لوازم خانگی برقی در 9 استان کشور به نقش ارزشمند نصابان در کاهش مصرف انرژی لوازم خانگی برقی اشاره نمود.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo