به منظور آشنایی و آموزش فنی سرویس کاران و نصابان لوازم خانگی والکتریکی سابا اقدام به برگزاری سمینار آموزشی تحت عنوان هشتمین دوره سرویس کاران ونصابان لوازم خانگی الکتریکی درتاریخ 16 اسفندماه سالجاری درشهراهواز نمود.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo