یک دوره آموزشی با همکاری شرکت توزیع برق استان اصفهان و اداره آموزش و پرورش شهرستان خوانسار به منظور آموزش و آگاهسازی مدیران، معلمان و کارمندان آموزش و پرورش برگزار گردید.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo