در راستای تکریم ارباب رجوع و همچنین همکاران مجموعه، پس از 7 سال وقفه، طرح سنجش رضایتمندی مشترکین برق و کارکنان شرکت توزیع برق استان از عملکرد این شرکت انجام می شود.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo