وزیر اقتصاد آذربایجان با اشاره به توافقات اقتصادی اخیر بین این کشور و ایران گفت: آذربایجان در طی یک ماه آینده صادرات برق به ایران را آغاز خواهد کرد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo