علي افتخاري گفت: با پياده سازي طرح فخيم مي توان تمامي اطلاعات مشتركان را به صورت يكپارچه ديد و براي برنامه ريزي كلان ملي در حوزه برق و انرژي حائز اهميت است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo