تمامی مطالعات نیروگاه زنجان یک اعم از مکان‌یابی، اقتصادی، مطالعات زیست محیطی انجام و مورد تصویب قرار گرفته و قرارداد خرید تضمینی برق و شرایط خصوصی آن امضا و مبادله شده است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo