معاون برنامه ریزی و مهندسی شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی گفت: با توجه به کارایی GIS به عنوان یک سیستم حامی تصمیم گیری و مورد استفاده مدیران و کارشناسان شرکتهای توزیع برق در اجرای بهینه فعالیتها در جهت افزایش کارایی شبکه و در راستای برخورد با مشکلات مقطعی و پیش بینی نشده شبکه، در سال 94 پروژه مذکور در 8 شهرستان آغاز و تاکنون 30 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است .

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo