وزير امور خارجه قرقيزستان بر آمادگي کامل اين کشور و تاجيکستان براي ساخت نيروگاه هاي جديد برق آبي در جهت تامين برق مورد نياز منطقه آسياي مرکزي تاکيد کرد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo