هفته گذشته خنك شدن دماي هوا، باعث كاهش تدريجي مصرف برق شد به طوري كه روند مصرف برق از 37 هزار و 749 مگاوات در روز شنبه 18 ارديبهشت ماه به 35 هزار و 255 مگاوات كاهش يافت.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo