هزار و ۵۵۰ دبیران مقطع متوسطه اول در رشته های علوم تجربی، کار و فناوری و مطالعات اجتماعی در سمینار آموزشی مدیریت مصر ف برق شرکت کردند تا با حضور در مدارس، دانش آموزان را آموزش دهند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo