مدیریت توزیع برق شوط در راستای ترويج فرهنگ مصرف بهينه و آگاه سازی دانش آموزان در خصوص اصول صحیح مصرف، اقدام به برگزاری کلاس آموزش مدیریت مصرف نمود

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo