در شرایط پساتحریم احتمال آن می‌رود که نیاز مصرف 54 هزار مگاوات را نیز تجربه کنیم از طرفی با احتساب هزار مگاوات ذخیره گردان مورد نیاز برای حفظ امنیت شبکه، نیاز مصرف به 55 هزار مگاوات خواهد رسید که میزان 3 هزار مگاوات آن بدون برنامه‌ریزی‌های جدی قابل تأمین نخواهد بود و غلبه بر این رشد بار بدون اقدامات مدیریت بار عملی نمی شود.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo