معاون بهره برداری ودیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ از آمادگی کامل این شرکت به منظور تامین برق پایدار شهر تهران درتابستان95 و ایجاد تمهیدات ویژه به منظورپایداری شبکه برق رسانی خبرداد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo