اکثر حشرات در درجه اول به اشعه فرابنفش واکنش نشان داده و به نزدیک آن می آیند زیرا به آنها برای پیدا کردن و جستجوی خوراکشان و مسیریابی و انتخاب جفت کمک خواهد کرد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo