بنا به گزارش BBC، در مناظره دیشب در حالیکه هیلاری کلینتون از انرژی های پاک دفاع می کند، ترامپ می گوید برخی از این انرژی ها فقط ضرر بوده است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo