دامپرور فلسطینی ساکن نوار غزه با یک برنامه ابتکاری قصد دارد تا با نصب صفحات انرژی خورشیدی، برق مصرفی روزانه مزرعه نگهداری و پرورش مرغ خود را تامین کند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo