اداراتی براساس این بخشنامه و طبق زمان بیش از ۱۰ درصد به بالا همکاری کاهش مصرف در زمان پیک داشته باشند، ۱.۵ برابر نرخ مصرف انرژی آنها به مشترک پول می‌دهیم و در قبوض برق آنها این تخفیف اعمال می‌شود.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo