به منظور تامين برق بزرگترين مجتمع تجاري، تفريحي در شهرستان خوي، فاز اول برق رساني با متصل نمودن كابل ارتباطي دو پست زميني ميدان شهانق و مجتمع تجاري شمس داير شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo