به گزارش برق نیوز، شركت توزيع نيروي برق استان يزد، از اتوماسيون شدن نخستين سكسيونر هوايي گازي خبر داد و گفت: در حال حاضر ارتباط اين دستگاه نصب شده بر روي فيدر سه دروازه قرآن يزد از طريق شبكه APN با مركز ديسپاچينگ برق برقرار شده و امكان رصد رفتار سكسيونر و قطع و وصل آن از راه دور ميسر شده است.

سید علی صحافی نمايش آنلاين جريان سه فاز ولتاژ سه فاز ورودي و سه فاز خروجي دو طرف خط، اطلاع از ضريب توان، فركانس شبكه و دماي داخل تابلو به صورت آنلاين و رويت وضعيت خطا در هرفاز را از مزيت هاي اتوماسيون شدن اين تجهيز عنوان كرد و افزود: وجود يا نبود ولتاژ دو طرف خط، اعلام هشدار باز شدن درب تابلو و تغيير هر يك از پارامتر هاي ديجيتال از ديگر قابليت هاي آن به شمار مي رود.

وی يادآور شد: با اتوماسيون شدن اين سكسيونر، امكان تنظيم پارامتر هاي دستگاه در مركز كنترل فراهم شده است و اين قابليت تا قبل از اين در هيچ يك از تجهيزات قطع كننده وجود نداشته است.

كارشناس فني اسكادا و سيستم هاي نوين بهره برداري شركت توزيع نيروي برق استان يزد متذكر شد: طبق برنامه ريزي هاي انجام شده اتوماسيون حدود 60 دستگاه سكسيونرگازي هوايي تا پايان سال اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل در دستور كار قرار دارد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo