کامل ترين مطالعه بر روي تاثير تغيير ساعت در صرفه جويي در مصرف انرژي که هنوز هم مورد استفاده قرار مي‌گيرد، در سال 1975 توسط دپارتمان حمل و نقل ايالات متحده امريکا انجام شد. اين مطالعه نشان داد که تغيير ساعت باعث کاهش يک درصدي مصرف برق در اين کشور شده است. مطالعه جديدي که در سال 2001 توسط کميسيون انرژي کاليفرنيا انجام شد نيز نشان داد که تغيير ساعت، پيک مصرف برق ر ا 3.5 درصد کاهش مي‌دهد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo