مدير دفتر توسعه مديريت و تحول اداري کرمان تصريح كرد: تا كنون تعداد هفت فرآيند اصلي شامل خريد انرژي، فروش انرژي، طراحي و توسعه شبكه توزيع، فروش انشعاب، سرويس و نگهداري شبكه، ارائه خدمات اتفاقات و فوريت هاي برق انجام شده است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo