مانور گروهي اصلاح شبكه چترود بر روي فيدر فشار متوسط هوتك از پست فوق توزيع كاظم اباد با همكاري ۹ گروه با اعمال ۳ساعت خاموشي با برنامه با هدف كاهش تلفات برق صورت گرفت.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo