سعید بهادیوند چگینی گفت: مانور عملیات احداث شبکه ۲۰ کیلو ولت رینگ منطقه رودبار الموت قزوین در راستای ارائه خدمات بهینه و مطلوب به اهالی منطقه آنها انجام گرفت.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo