مانورفرضی کارگروه سیلاب شهر تهران با حضور شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ و سازمان های خدمات شهری پایتخت صبح روز سه شنبه ،چهارم خرداد ماه برگزار شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo