با توجه به ابلاغ پروژه برداشت اطلاعات مکانی و توصیفی شبکه انتقال و فوق توزیع خراسان از سوی شرکت توانیر، برداشت اطلاعات مکانی شبکه در این شرکت آغاز شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo