معاون طرح و توسعه برق منطقه اي باختر گفت : به منظور به حداقل رسانيدن حجم كابل كشي ها ، بهينه نمودن سيستم كنترل و حفاظت پستهاي فوق توزيع، احداث ايستگاههاي ۶۳ كيلوولت DCS در دستور كار قرار گرفته است .

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo