مدیر توزیع برق شهرستان راز و جرگلان گفت: با توجه به اهمیت رفع افت ولتاژ روستاهای شهرستان، 4.7 کیلومتر شبکه فشار متوسط در این منطقه احداث و فیدرهای مرزی جرگلان و ایوب از حالت شعاعی خارج شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo