مدیران شرکت برق منطقه ای زنجان و شرکتهای توسعه سرمایه گذاری و تجدید پذیر مپنا در خصوص توسعه نیروگاههای بادی کهک و انتقال انرژی تولیدی به شبکه تشکیل جلسه داد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo