مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان گفت: ادارات استان در صورت همکاری برای کاهش مصرف برق در زمان پرباری مصرف از خدمات طرح تشویقی تخفیف بها بهره مند می شوند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo