مشترکان شهرستان در شهرهای بومهن، پردیس، بخش جاجرود و مناطق صنعتی و… برای پیگیری یا درخواست کنتور برق و همچنین پیگیری کارهای اداری باید به ساختمان جدید این اداره در شهر پردیس بروند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo