پروژه مطالعه و طراحي حفاظت‌هاي ويژه پست غايتي با توجه به شرايط موجود و توسعه آينده توسط محقق پروژه مجتبی خدرزاده در همایش ارتباط صنعت و دانشکاه ارائه گردید.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo