به گزارش برق نیوز, یازدهمین
همایش بین المللی انرژی با شعار پویایی انرژی در جهان درحال تغییر با
محورهای پویایی در تامین مالی بخش انرژی، پویایی فن آوری انرژی، پویایی
ساختارها و نهادهای انرژی، انرژی و محیط زیست، اقتصاد پویا، و بازار انرژی
با حضور و سخنرانی مهندس چیت چیان وزیر نیرو و همچنین بیش از500 نفر از
اساتید و صاحب نظران برجسته بین المللی و داخلی، مشتمل بر بخش ارائه
مقالات، کارگاه های آموزشی، سخنرانی های کلیدی، میزگردهای تخصصی و نمایشگاه
جانبی در تاریخ 10 الی 11خردادماه سال جاری در محل پژوهشگاه نیرو برگزار
شد در این همایش معاونین، مدیران و کارشناسان سابا به ارائه چهارده مقاله
تخصصی به دبیرخانه همایش اقدام نمودند.

 از چهارده مقاله ارائه شده به این همایش دو مقاله به صورت ارائه
سخنرانی و دوازده مقاله دیگر به صورت ارائه پوستر انتخاب گردیدند.

این
گزارش می افزاید: مقالات ارائه شده ازسوی سابا دراین همایش با موضوعات
مدیریت مصرف انرژی در نیروگاه ها، صنایع، کشاورزی، شبکه های توزیع برق، حفظ
محیط زیست، روشنایی ، مطالعات اجتماعی افکارسنجی ، برنامه های راهبردی و
تامین مالی پروژه ها بوده است.ضمنا سابابا تشکیل غرفه درنمایشگاه کنفرانس
مذکور مشارکت نمود.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo