رئیس گروه تحقیقات شرکت توزیع برق خراسان شمالی گفت: در مرحله کشوری کنفرانس سیرد، 4 مقاله از 6 مقاله ارسالی این شرکت مورد پذیرش قرار گرفت.

مهندس “علی رحیمی” با بیان این که در مجموع از بین 40 شرکت توزیع برق کشور 410 مقاله به دبیرخانه کنفرانس ارائه شده بود افزود: 120 مقاله از این تعداد برای ارائه مورد پذیرش قرار گرفته بود که 4 مقاله به شرکت توزیع برق استان مربوط بود.

وی خاطرنشان کرد: شرکت توزیع برق خراسان شمالی توانست از نظر کمیت مقاله های مورد پذیرش، عنوان چهارمی را از آن خود کند.

به گفته این مسئول دلیل پذیرش 4 مقاله از 6 مقاله ارسالی، ارتقای کیفیت مقالات بوده است و در این راستا هم به لحاظ کمی و هم کیفی، توانسته ایم به اهداف ارتقای تحقیقات درون سازمانی دست یابیم.
“رحیمی” با اشاره به این که استان ها و شهرستان های اردبیل، مشهد و گیلان رتبه های اول تا سوم را کسب کردند گفت: ظرف یک ماه آینده، وضعیت پذیرش مقالات در سیرد جهانی نیز مشخص خواهد شد.

گفتنی است: مقالات آقایان: “توکل”، “رضوانی”، “شریفیان” و “تقوی” از شرکت توزیع برق استان هفته گذشته در کنفرانس سیرد ایران در تهران ارائه شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo