مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق استان یزد، ارزان بودن نرخ برق مصرفی در کشور نسبت به دیگر مناطق دنیا را عامل بی تفاوتی به موضوع مدیریت مصرف دانست.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo