برق نیوز: با ترکيب شدن شبکه‌هاي ارتباطي و سيستم‌هاي کنترل در کارخانه‌هاي مدرن و پروسه‌هاي صنعتي، سيستم های کنترل شبکه شده ( NCS ) بدليل سادگي، مقياس پذيري، انعطاف پذيري و کاهش هزينه‌ها اهميت بسياري پيدا کرده‌اند.

اما محدوديت‌هاي فني قابل توجهي در استفاده از تکنولوژي NCS وجود دارد. دو چالش موجود براي اين سيستم ها تاخير و مفقود شدن پاکت ديتا است. در اين مقاله قصد داريم سيستم‌هاي کنترل ديجيتال شبکه شده ( DNCS ) را از ديدگاه قابليت اطمينان مورد بررسي قرار دهيم. هدف اين مقاله بررسي اثر تاخير و مفقود شدن پاکت ديتا بر روي قابليت اطمينان DNCS و بهبود قابليت اطمينان آن با استفاده از جبران سازي اثر مفقود شدن پاکت ديتا است.

 براي ارزيابي قابليت اطمينان از شبيه سازي مونت کارلو استفاده شده است. رفتار دو نوع خطا با استفاده از دو توزيع آماري مختلف مدل شده است. کنترل کننده‌اي که براي اين سيستم در نظر گرفته شده است کنترل کننده تناسبي- انتگرالي- مشتق گير ( PID ) است.

With the integration of communication networks and distributed control in modern manufacturing and process industries, networked control systems (NCSs) are becoming increasingly important due to its simplicity, scalability, flexibility and cost effectiveness. However, there are still significant technical barriers that limit the applications of NCS technologies.

Two challenges are network-induced time delay and data packet dropout. In this paper, we are going to study the reliability of digital control systems. The purpose of this paper is to investigate the effects of delay and data packet dropout on the digital networked control systems reliability and increase the reliability by data packet dropout compensation. To evaluate the reliability modified statistical method-Monte Carlo simulation is used. The behaviors of two types of fault are modelled by different statistical distribution. The control strategies we apply for digital control systems are Proportion Integration Differentiation control strategies.

به گزارش برق نیوز، این
مقاله در سی امین کنفرانس بین المللی برق در تاریخ 2 تا4 آذرماه 94 ارائه شده است.
برای دانلود فایل پی دی اف
pdf این
مقاله روی لینک زیر کلیک نمایید
:

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo