بخشنامه اصلاح الگوی مصرف و مصرف بهینه انرژی از سوی رییس جمهوری به ادارات استان ارسال شده است و همه ادارات استان ملزم به رعایت قوانین این بخشنامه هستند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo