مدیریت برق دزفول در خصوص انتشاری خبری با عنوان ;مرگ دوباره کارمند برقی در شهر دزفول/ سومین مامور برقی هم کشته شد; در جوابیه ای به برق نیوز توضیحاتی در این خصوص ارائه کرد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo