صد و نود هزار تومان پول برقی که تنها با روشن کردن یک لامپ و مشاهده ساعات کمی تلویزیون به درب خانه این زن سالخورده آمده است این در حالی است که لامپ های خیابان اصلی این شهرستان در اواسط روز روشن مانده بود.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo