ظرفیت پرونده های تشکیل شده در مجموعه وزارت نیرو به منظور استفاده از انرژی باد برای تولید برق از مرز ۶ هزار مگاوات عبور کرد، با این حال ظرفیت بهره برداری شده تولید برق از انرژی باد تنها ۵۴ مگاوات است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo