باتوجه به خریداری کلیه سهام شرکت بهره‌برداری نیروگاهی شهید فیروزی توسط شرکت‌مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع برق ایران (توانیر)، نام شرکت بهره‌برداری نیروگاه شهید فیروزی بهشرکت سهامی مدیریت شبکه برق ایران تغییر می‌یابد. متن کامل اساسنامه شرکت سهامی مدیریت شبکه برق ایران در ادامه قابل مشاهده است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo