پروفسور حسین شایقی رئیس بنیاد نخبگان استان و استاد گروه برق دانشکده فنی دانشگاه محقق اردبیلی و دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل براساس داده‌های منتشر شده از پایگاه طلایه‌داران علم تامسون رویترز (‏ISI-ESI‏) در زمره یک درصد برتر دانشمندان و نخبگان علمی قرار گرفت.‏

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo