به گزارش برق نیوز  به نقل از روابط عمومی دانشگاه شهرکرد، اتاق فکر مهندسی برق و کامپیوتر به اهتمام شاخه مهندسی برق و کامپیوتر گروه علوم مهندسی فرهنگستان علوم برای بهره گیری از توانمندی، دیدگاه ها و تجربیات متخصصان و صاحب نظران برجسته دانشگاه و صنعت در عرصه های آموزشی، پژوهشی و فناوری در مهندسی برق و کامپیوتر به استناد مصوبه شورای عمومی گروه علوم مهندسی، تأسیس شده است.

بر اساس این گزارش، ابن علی در اسفند ماه سال گذشته ازسوی فرهنگستان علوم به عنوان دانشمند جوان و برجسته کشور در رشته مهندسی برق انتخاب و معرفی شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo