شركت مديريت توليد و بهره‌برداري برق فراب در نظر دارد از طريق برگزاري آزمون و انجام مصاحبه، نسبت به گزينش نيروي انساني متخصص خود جهت كار در نيروگاه برق‌آبي سيمره اقدام نمايد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo